Editorial Board

Editors
Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye)
Prof. Dr. Ergin Çiftçi (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye)

Associate Editors
Prof. Dr. Ayper Somer (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye)
Prof. Dr. Hasan Tezer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye)

International Advisory Board
Anıl Aktaş Tapısız Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı anilaktas@gazi.edu.tr

Nurşen Belet Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı nursen.belet@deu.edu.tr

Yıldız Camcıoğlu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı camciy@yahoo.com

Ali Bülent Cengiz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı bcengiz@hacettepe.edu.tr

Solmaz Çelebi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı solmaz@uludag.edu.tr

Ümit Çelik Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı umit.celik@sbu.edu.tr

Haluk Çokuğraş İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AnaBilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı halukcezmi.cokugras@iuc.edu.tr

İlker Devrim İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı drilkerdevrim@gmail.com

Ener Çağrı Dinleyici Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı enercagri@ogu.edu.tr

İsmail Zafer Ecevit Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı zaferecevit@hotmail.com

Mustafa Hacımustafaoğlu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı mkemal@uludag.edu.tr

Erdal İnce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı inceerdal@gmail.com

Emine Kocabaş Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı kocabas.emine@gmail.com

N. Zafer Kurugöl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı zafer.kurugol@ege.edu.tr

Necdet Kuyucu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı nkuyucu@mersin.edu.tr

Metehan Özen Acıbadem Sağlık Grubu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı metehan.ozen@acibadem.com

Hasan Tezer Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı hasantezer@yahoo.com

Mehmet Turgut Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı drmehmetturgut@yahoo.com

Dilek Yılmaz İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı drdilekyilmaz@hotmail.com

* Names are sorted alphabetically by surname.

English Editors
Prof. Dr. Ateş KARA
Seda YILMAZ